Lege oharra

HELBURUA: 
Web-orri hau Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak eskainitako zerbitzuak ezagutzera emateko diseinatu da; Epele Bailara, 29 zenbakia, Hernani, Gipuzkoa, 20120 Posta Kodea, Espainia; baita izan litezkeen bezeroak, kontaktu komertziala eta enplegu-eskaerak hartzeko ere.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA:
www.ehersa.com webguneko jabetza intelektualeko eskubideak, horren kode-iturria, diseinua, nabigazio-egiturak eta bertan dauden elementu desberdinak Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren titulartasunekoak dira. Horri dagokio horien esplotazio-eskubideen ekintza esklusiboa edozein modutan, eta bereziki, erreprodukzio-, banaketa-, jakinarazpen publiko eta eraldaketa-eskubideak, Espainiako legediarekin Europar Batasuneko legedia aplikagarriarekin bat etorriz.

Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresako ataria, biltzen dituen orrialdeak eta horietan dagoen informazioak edo elementuek testuak, dokumentuak, argazkiak, marrazkiak, adierazpen grafikoak, programa informatikoak eta logotipoak, markak, izen komertzialak edo beste bereizgarri batzuk biltzen dituzte, jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideek babestuta; Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresa horien titularra edo legezko lizentziaduna da.

EDUKIAK:
Webgune honen bidez, ezagutza publikora bideratutako zerbitzuen inguruko informazioa eskaintzen da; edonola ere, une bakoitzean zehazki zehaztutako eta web-orri honetatik irisgarriak diren terminoen eta baldintzen mende egongo dira; eta horiek aplikazioko lege-xedapen ugarien mende egongo dira.

SARBIDEA ETA ERABILERA:
Web-orri honetarako sarbidea eta bertan dauden informazioez eta edukiez egin daitekeen erabilera egiten duenaren erantzukizunekoa izango da soilik.

Webgune honetako sarbide-baldintzak indarrean dagoen legediaren eta erabiltzailearen asmo oneko printzipioen eta legezko erabileren baldintzapean egongo dira; izaera orokorrarekin, debekatuta geratuko da Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren kalterako den jarduera oro.

Debekatuta egongo da web-orri hau legez kanpoko edo baimendu gabeko helburuekin erabiltzea.

Debekatuta dago lehen aipatutako lanak, sorkuntzak eta zeinu bereizgarriak euskarri eta bitarteko mota ororen bidez edozein modalitatetan ustiatzea, erreprodukzio, banaketa, hirugarrengoei lagatzea, jakinarazpen publikoa eta eraldaketa mota oro barne, dagozkien titularren aurretiazko baimenik eta baimen zehatzik izan ezean. Debeku hori hausteak indarrean dagoen legediak zigortu dezakeen arau-haustea ekar lezake.

Hala eta guztiz ere, bere gain eta begipean, erabiltzaileak aipatutako elementuak deskargatu edo horien kopia egin lezake, betiere, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresako jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak hausten ez balditu edo guztiz edo partzialki aldatzen ez baditu. Horrek inola ere ez du esan nahiko Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresako jabetzako eskubideen gaineko baimena edo lizentzia.

Hernaniko Elektrokimika S.A. enpesak baimendu ezean behintzat, debekatuta egongo da Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresako orrialdeak aurkeztea, edo horietan dagoen informazioa, frame edo marko gisa, zeinu bereizgarriak, markak edo beste pertsonaren, enpresaren edo erakundearen izendapen sozialak edo komertzialak.

ERANTZUKIZUNA:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresa ez da erantzule egiten Erabiltzaileek web-orri honi edo beste edozeini eragin diezaiekeen mota orotako kalteez web-orri hori legez kanpo edo modu txarrean erabili delako, edo horren bidez emandako edo irisgarriak diren edukiak eta informazioak direla eta.

ZERBITZUAK:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak zure web-orrirako sarbidea eteteko eskubidea erreserbatzen du aurretiazko jakinarazpenik gabe, hautazko moduan eta aldi baterakoan, arrazoi teknikoak edo beste edozein motatakoak direla eta. Era berean, alde bakarrez alda daitezke sarbide-eskubideak eta bertan txertatutako eduki batzuk edo guztiak.

OROKORRAK:
Auzigaia den edo Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresako web-orriari eragiten dion gai orotarako, Espainiako legedia aplikatu beharko da. Web-orri honen erabilerarekin zerikusia duten edo hortik datozen gatazka guztiak ebazteko gai izango dira erabiltzailearen helbideko epaitegiak eta auzitegiak. Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren web-orrira sartzeak aurrez adierazitako baldintza guztiak onartzea eragiten du.

HIPERESTEKAK:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren webgunean dauden hiperestekak hirugarrengoen web-orrietara bideratutakoak zaitzakete. Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak ez du onartzen gune horietan ager daitezkeen edukiengatiko, informazioagatiko edo zerbitzuengatiko erantzukizunik; horiek informazio-izaera soilik izango dute eta inola ere ez dute inolako harremanik eragingo Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren eta dauden guneetako edukietako edo titularretako pertsona edo erakundeen artean.