Pribatutasun eta datu babespen politika

Pribatutasun eta datu babespen politika

OROKORRA:
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurrez ikusitakoaren ondorioetarako, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak jakinarazten dizu izaera pertsonaleko datuak babesteari dagokionez indarrean dagoen legedia eta bere jarduerakoak berezkoak diren konfidentzialtasun-konpromisoak osorik betetzen dituela.

Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak izaera pertsonaleko datuen fitxategiak daudela jakinarazten dizu, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren titulartasunekoak, kudatzeko, jakinarazteko eta informatzeko helburuarekin. Aipatutako fitxategiak Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erregistro Orokorrean daude izena emanda. Erabiltzaileak horra jo ahal izango du horien egoera egiaztatzeko.

SEGURTASUN NEURRIAK ETA MAILAK:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak eskatutako segurtasun maila mantentzeko beharrezko neurriak hartu ditu, landutako datu pertsonalen izaeraren eta tratamenduaren egoeren arabera, betiere, ahal den neurrian eta teknikaren egoeraren arabera, horren aldaketa, galera, tratamendua edo baimendu gabeko sarbidea saihesteko helburuarekin.

APLIKAZIO ARLOA:
Datuak babesteko arloan indarrean dagoen legedia betetzeko helburuarekin, fitxategien, ekipamenduen eta informazio-sistemen egitura fitxategi guztiei aplikatuko zaie, aldi baterakoei edo behin betikoei, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren titulartasunekoei, izaera pertsonaleko datuak dituztenei eta lantzen dituzten edozein ekipamendu edo informazio-sistemari.

Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak kontratatutako langile orok eta bertako tratamendu-arduradunek aipatutako araudia bete beharko dute, beren funtzioei eta betebeharrei dagokienean arreta berezia jarriz. Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak behar bezala zehaztuko ditu.

DATUEN BILKETA:
Zerbitzuak eskaintzeko erabiltzailearen ezinbesteko datuak biltzea beharrezkoa denean, formularioen edo web-orriaren bidez eskatuko zaizkie. Datuak biltzeko unean, dituen eskubideen inguruko informazioa emango zaio erabiltzaileari.

Gure fitxategiek duten informazioa beti eguneratuta egon dadin eta akatsik izan ez dezan, gure bezeroei eta erabiltzaileei eskatzen diegu ahalik eta lasterren jakinaraz diezazkigutela izaera pertsonaleko datuen aldaketak eta zuzenketak.

ESKUBIDEAK BETETZEA:
Sarbide-, zuzenketa-, baliogabetze- eta aurkaritza-eskubideak erabil ditzake erabiltzaileak, edo erabiltzailea ordezkatzen duenak; horretarako, idatzizko eta sinatutako eskaera egin beharko da, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresari zuzenduta, Epele Bailara, 29 zenbakia, Hernani, Gipuzkoa, 20120 Posta Kodea, Espainia. Hala eta guztiz ere, aurreko eskubideak erabiliko dituen bezeroaren identitatea ezagutzea ahalbidetuko duten beste baliabide batzuk erabili ahal izango dira.

ONARPENA:
Erabiltzaileak onarpena emango du Hernaniko Elektrokimika  S.A. enpresak datu pertsonalak erabil ditzan kontratatutako zerbitzuak behar bezala eskaintzeko.

Gunean txertatutako formularioa betetzea edo posta elektronikoak edo beste jakinarazpen batzuk Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresari bidaltzeak esan nahi du bezeroak aipatutako fitxategian, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresako titulartasunekoan, izaera pertsonaleko datuak txertatzeko zuzeneko onarpena ematen duela.

Informazio horren eskaerarekin batera, bezeroari edo informazioaren hartzailearen erabiltzaileari jakinaraziko zaio zertarako biltzen diren datuak, fitxategiaren arduradunaren identitatea eta helbidea, eta erabiltzaileak sarbideko, zuzenketako, baliogabetzeko eta datuen tratamendua aurkaratzeko eskubideak lantzeko duen gaitasuna.

HIRUGARRENEI LEGATZEA:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak ez ditu izaera pertsonaleko datuak lagatzen titularren zuzeneko onarpenik gabe, une bakoitzean baimendu beharko dena, eta adierazitako helburuarekin soilik eta erabiltzailearen edo bezeroaren onarpenarekin laga ahal izango dira.

KONFIDENTZIALTASUNA ETA SEKRETU PROFESIONALA:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren eta bezeroen eta erabiltzaileen artean jakinarazpen pribatu guztietan bildutako datuak konfidentzialtasun osoarekin landuko dira, eta Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak izaera pertsonaleko datuen sekretua mantentzeko obligazioa du, baita gordetzekoa eta aldaketa, galera eta tratamendua edo baimendu gabeko sarbidea saihestuko duten beharrezko neurri guztiak hartzea ere, betiere, izaera pertsonaleko datuak dituzten Fitxategien Segurtasuneko Neurrien Araudian ezarritakoaren arabera.

Gainera, izaera konfidentziala izango du baita ere alderdiek beren artean trukatzen duten mota orotako informazioak, izaera hori dutela alderdiek adosten dutenak, edo aipatutako informazioaren edukiari buruzkoa denak. Datuak Internet bidez bistaratzeak ez du horietarako zuzeneko sarbiderik eragingo, une bakoitzerako titularraren onarpen zuzena salbu.

Bezeroari bere identifikaziorik, pasahitzik edo Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak eman lekiokeen erreferentzia-zenbakirik hirugarrenari ez emateko gomendatzen diogu. Era berean, Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren eta bezeroaren artean sekretu profesionalaren babesa jakinarazpen guztietan gorde dadin, bezeroak/erabiltzaileak ezingo die informazio konfidentziala hirugarrengoei jakinarazi.

ALDAKETAK SEGURTASUN POLITIKAN ETA DATUEN BABESEAN:
Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak segurtasun politika eta datuen babesa aldatzeko eskubidea erreserbatzen du, lege-berrikuntzetara eta jurisprudentzia legeetara egokitzeko helburuarekin, baita arloan egon daitezkeen kode tipoetatik erator daitezkeenak ere, edo erabaki korporatibo estrategikoengatik, aldaketa horren argitalpen-data Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren web orrian argitaratzen den datatik aurrera.

HARREMANETARAKO HELBIDEA:
www.ehersa.com webgunea Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak kudeatzen du, Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan izena emanda du, T 146, F 182, H 4.083, Insc. 1ª eta CIF A 20 025672 datuak dituelarik.

Sortutako fitxategia helbide sozialean dago kokatua; hori Lege Ohar honen ondorioetarako ezarrita gelditzen da Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresan, Epele Bailara, 29 zenbakia, Hernani, Gipuzkoa, 20120 Posta Kodea, Espainia; Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresaren gainbegiradapean eta kontrolpean. Arlo teknikoko eta antolakuntza arloko segurtasun neurrien kasuan enpresak onartzen du erantzukizuna informazioaren konfidentzialtasuna eta osotasuna babesteko, Izaera Pertsonaleko Datuak babesteko eta gainerako legedia aplikagarrirako 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz.

Hernaniko Elektrokimika S.A. enpresak, Informazio Gizarteko Zerbitzuko eta Merkataritza Elektronikoko 34/2002 Legearen arabera, jakinarazten du Lege horren onarpen zabalak, zerbitzu horien artean, informazio-horniketa biltzen duela aipatutako bitartekoaren bidez. Edonola ere, horri dagokionez aplikagarria izango da Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta horren garapen-araudia, bereziki, datu pertsonalen erdiespenari, interesdunei emandako informazioari dagokionez, eta datu pertsonaleko fitxategien sorrera eta mantentzea aintzat hartuta.